Bielsko-Biała: konkurs ofert na wybór lekarzy konsultantów i psychologów w 2021 r. na potrzeby orzecznictwa lekarskiego ZUS

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu w terminie do 30.11.2020 r. do godz.15.00 z dopiskiem: „OFERTA-KONSULTANT-NIE OTWIERAĆ PRZED 30.11.2020 r.„ w Oddziale ZUS w Bielsku-Białej ul. Krasińskiego 34, 36 w Wydziale Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji - pokój 109 lub 110 lub 135.

Oferty można przesłać również drogą elektroniczną na adres: jacek.pawlik@zus.pl lub magdalena.oczkowska-grzesik@zus.pl.

Ogłoszenie - lekarze konsultanci (plik docx 23kb)