Słupsk: konkurs ofert na wybór wykonawców badań konsultacyjnych i wydawania opinii specjalistycznych w 2021 roku na potrzeby orzecznictwa lekarskiego ZUS

Oferty wstępne wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej „OFERTA-KONSULTANT”, w siedzibie Oddziału:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku,

Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji, pl. Zwycięstwa 8, pokój 25

w terminie do dnia 30.11.2020 r.