Lublin: sprzedaż używanych, wycofanych z eksploatacji niszczarek biurowych i kserokopiarek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie, ul. T. Zana 36, 38C, 20-601 Lublin ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż kserokopiarek i niszczarek biurowych wycofanych z eksploatacji, stanowiących mienie zbędne Oddziału ZUS w Lublinie.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Organizatora przetargu tj. Oddziału ZUS w Lublinie, ul. T. Zana 36, 38C, 20-601 Lublin - sekretariat budynku 38C, IV piętro, pok. 406 lub za pośrednictwem poczty w sposób określony w Regulaminie przetargu do 01.07.2020 r. do godz. 9.00.

Załączniki:

  1. Regulamin przetargu (plik docx 27kb)
  2. Wzór formularza oferty - zał. nr 1 (plik doc 71kb)
  3. Klauzula informacyjna RODO - zał. nr 2 (plik docx 17kb)
  4. Klauzula informacyjna RODO - zał. nr 3 (plik docx 15kb)