Bezpłatne seminaria BHP

Szczegóły dotyczące wydarzenia

Rodzaj wydarzenia

BHP

Obszar merytoryczny

BHP

Opis wydarzenia

ZUS I Oddział w Łodzi zaprasza na bezpłatne seminaria w dziedzinie bhp

Seminaria prowadzone będą zgodne z przepisami i zakończone wydaniem odpowiednich zaświadczeń.

Przeznaczone są w szczególności:

 • dla pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw, w tym rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy, do osób przez nich zatrudnionych,                   
 • a także do osób wchodzących na rynek pracy i podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy.

Adresatami są pracodawcy i pracownicy  następujących sektorów gospodarczych:

 • przetwórstwo przemysłowe,
 •  handel,
 • naprawa pojazdów samochodowych,
 •  opieka zdrowotna  i pomoc społeczna,
 • transport i gospodarka magazynowa,
 • budownictwo,
 • edukacja

Tematy seminariów:

 • Czynniki szkodliwe i niebezpieczne występujące na stanowiskach pracy oraz zasady doboru środków ochrony indywidualnej;
 • Zasady bezpieczeństwa w pierwszej pracy;
 • Przystosowanie pomieszczeń i stanowisk pracy do wymogów BHP i PPOŻ;
 • Ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego;
 • Stres w pracy;
 • Praktyczne zasady stosowane przy bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w małych firmach budowlanych;
 • Bezpieczne stanowisko pracy dla osób z niepełnosprawnością;
 • Profilaktyka mająca na celu zapobieganie zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym związanym z wykonywaną pracą;
 • Higiena pracy głosem, w tym zaburzenia głosu o podłożu zawodowym;
 • Zakłucia, zranienia, skaleczenia, a bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Celem seminariów jest:

 uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zaznajomienie uczestników seminariów z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tej dziedzinie.

 

Gorąco zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych seminariów przeznaczonych dla Państwa jako pracodawcy i pracownika

 

Seminaria przeprowadzane będą przez firmę:

SEKA S.A Oddział w Łodzi, 90-613 Łódź

 ul. Gdańska 80, z którą ZUS zawarł umowę.

 

Harmonogram seminariów  oraz  szczegółowe informacje na temat udziału w seminariach

jest dostępny na stronie internetowej: www.seka.pl

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu mailowego:  lodz@seka.pl lub telefonicznie: 42 280 10 56

Miejscowość

Łódź

Termin wydarzenia

2019.08.16 - 2019.12.31

Kontakt

lodz@seka.pl lub telefonicznie: 42 280 10 56