BHP

Szczegóły dotyczące wydarzenia

Rodzaj wydarzenia

BHP

Obszar merytoryczny

Prewencja wypadkowa

Opis wydarzenia

Zapraszamy na bezpłatne seminaria skierowane do pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw, w tym rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy, w jednym z następujących sektorów: przetwórstwo przemysłowe, handel, naprawa pojazdów samochodowych, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, transport i gospodarka magazynowa, budownictwo, edukacja.

Seminaria są również kierowane do osób wchodzących na rynek pracy i podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy.

 

Zakres tematyczny szkoleń obejmować będzie poznawanie zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby zapobiegania tym zjawiskom.

Miejscowość

Gdańsk

Termin wydarzenia

2019.06.26 - 2019.12.13

Kontakt

Safety Group J&J s. c., 82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 499, tel. (55) 273 50 85, e-mail: biuro@j-j.pl