Szkolenie BHP

Szczegóły dotyczące wydarzenia

Rodzaj wydarzenia

BHP

Obszar merytoryczny

Prewencja wypadkowa

Opis wydarzenia

Zapraszamy na szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które przeznaczone są dla pracodawców, pracowników, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą  oraz osób wchodzących na rynek pracy i podejmujących pracę po raz pierwszy jak również studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Tematyka szkoleń :

  • szkolenia okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

  • szkolenia okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

  • Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym pracownikom i interesantom.

  • szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej.

Szkolenia będą uwzględniać w tematyce korzyści wynikające z legalnego zatrudnienia oraz zagrożenia wynikające z wykonywania pracy nierejestrowanej lub deklarowanej fałszywie.

 

Ze szkoleń mogą skorzystać osoby z województwa lubuskiego.

Termin i miejsce szkolenia do uzgodnienia z firmą szkoleniową.

 

 

Miejscowość

Gorzów Wielkopolski

Termin wydarzenia

2019.06.14 - 2019.12.16

Kontakt

INFORMACJE O TERMINACH I ZAPISACH ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.centrumobslugibiznesu.com LUB POD NUMEREM 501 - 672 - 605