Szkolenia dla przedsiębiorców w Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Szczegóły dotyczące wydarzenia

Rodzaj wydarzenia

Szkolenia

Obszar merytoryczny

ubezpieczenia społeczne

Opis wydarzenia

Zapraszamy do Centrum Przedsiębiorczości Smolna osoby prowadzące działalność gospodarczą, a także wszystkich zainteresowanych. Szkolenia odbędą się w siedzibie Centrum przy ul. Smolnej 4 w Warszawie. Spotkania prowadzą eksperci I Oddziału ZUS w Warszawie. Na szkolenia nie trzeba się wcześniej zapisywać.

Szkolenia składają się z dwóch części:

  • w godzinach 1200 – 1330 – szkolenie skierowane do przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych osób,
  • w godzinach 1330 – 1500 – indywidualne konsultacje związane z tematyką szkoleń; w tym czasie pracownicy ZUS będą także zakładali i potwierdzali konta PUE.

Aby założyć konto na PUE wystarczy podać imię, nazwisko, nr PESEL, nr telefonu
i adres e-mail oraz posiadać przy sobie dowód osobisty (lub prawo jazdy). Dokument jest niezbędny do aktywacji konta.

 

Terminy szkoleń:

  • 30.10.2019 - tematy szkoleń:

a/ Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Podczas szkolenia omówimy zasady i terminy rozliczania oraz opłacania składek  na:

- ubezpieczenia społeczne,

- ubezpieczenie zdrowotne,

- Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Omówimy również wyjątki dotyczące obowiązku comiesięcznego składania deklaracji i raportów rozliczeniowych.

 

b/ Platforma Usług Elektronicznych – nowa, jakość w e-administracji.

PUE to nowoczesny portal internetowy, który pozwala na sprawdzenie informacji zapisywanych na koncie w ZUS. Dodatkowo portal ten udostępnia aplikację e-Płatnik. Jest ona przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających do 100 pracowników. Tworzenie oraz wysyłanie dokumentów jest teraz dużo łatwiejsze dzięki prostym w obsłudze kreatorom, które krok po kroku przeprowadzą przez niezbędne czynności. e-Płatnik podpowiada jak wypełnić dokumenty i weryfikuje ich prawidłowość. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z bazą ZUS unikniecie Państwo błędów i konieczności ich korekty.

 

  • 26.06.2019  i  27.11.2019 - tematy szkoleń:

a/ Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Podczas szkolenia omówimy zasady i terminy rozliczania oraz opłacania składek  na:

- ubezpieczenia społeczne,

- ubezpieczenie zdrowotne,

- Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Omówimy również wyjątki dotyczące obowiązku comiesięcznego składania deklaracji i raportów rozliczeniowych.

b/ Podjęcie prowadzenia pozarolniczej działalności – obowiązki wobec Zakładu ubezpieczeń Społecznych.

Na szkoleniu omówimy zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób prowadzących pozarolniczą działalność. Istotnym elementem szkolenia są zbiegi tytułów do podlegania ubezpieczeniom społecznym. Są to m. in. sytuacje, gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub współpracująca przy prowadzeniu działalności nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z tego tytułu. Na szkoleniu wskażemy, jak ustalać podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Omówimy także obowiązki spoczywające na płatnikach składek w zakresie sporządzania i przekazywania do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych. 

  • 31.07.2019  i  11.12.2019 - tematy szkoleń:

a/ Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Podczas szkolenia omówimy zasady i terminy rozliczania oraz opłacania składek  na:

- ubezpieczenia społeczne,

- ubezpieczenie zdrowotne,

- Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Omówimy również wyjątki dotyczące obowiązku comiesięcznego składania deklaracji i raportów rozliczeniowych.

b/ Formy pomocy udzielanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku trudności w opłacaniu składek.

Podczas szkolenia omówimy rodzaje ulg udzielanych przez Zakład, takie jak odroczenie terminu płatności składek oraz rozłożenie zadłużenia na raty. Wyjaśnimy, kto może ubiegać się o wskazane ulgi oraz jakie należności mogą podlegać rozłożeniu na raty bądź odroczeniu. Wskażemy, jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z danej ulgi, a także co wynika z zawarcia umowy ratalnej lub umowy o odroczeniu terminu płatności składek.

  • 28.08.2019 - tematy szkoleń:

a/ Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Podczas szkolenia omówimy zasady i terminy rozliczania oraz opłacania składek  na:

- ubezpieczenia społeczne,

- ubezpieczenie zdrowotne,

- Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Omówimy również wyjątki dotyczące obowiązku comiesięcznego składania deklaracji i raportów rozliczeniowych.

 

b/ Zasady sporządzania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych.

Podczas szkolenia omówimy obowiązki spoczywające na płatnikach składek w zakresie sporządzania dokumentów zgłoszeniowych płatnika oraz ubezpieczonych. Wskażemy, jak dokonać zmian w danych wykazanych w dokumentach ubezpieczeniowych przekazanych do ZUS. Na szkoleniu przedstawimy także zasady sporządzania dokumentów korygujących.

  • 25.09.2019 - tematy szkoleń:

a/ Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Podczas szkolenia omówimy zasady i terminy rozliczania oraz opłacania składek  na:

- ubezpieczenia społeczne,

- ubezpieczenie zdrowotne,

- Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Omówimy również wyjątki dotyczące obowiązku comiesięcznego składania deklaracji i raportów rozliczeniowych.
 

b/ Świadczenia przysługujące z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym. Podczas szkolenia omówimy zasady ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo i dobrowolnie.

Serdecznie zapraszamy!

Miejscowość

Warszawa

Termin wydarzenia

2019.06.26 - 2019.12.11

Kontakt

Centrum Przedsiębiorczości Smolna Urząd m.st. Warszawy ul. Smolna 4 00-375 Warszawa tel.: 22 443 07 56 e-mail: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl