Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 pażdziernika 2013 r. w sprawie kradzieży, zagubienia i zaginięcia druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy

Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych unieważnia druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych:

 

seria Numery
od do

BG

  4296814 4296825 

BH

 1643521 1643521 

BH

  1643523  1643523 

BH

 1643525 1643525 

BI

 3313408 3313425 

BI

 6030651 6030675 

BI

 6122407

6122425