Informacja w sprawie utraty przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych legitymacji służbowej