Komunikat w sprawie obsługi reklamacji w zakresie błędów popełnianych przez instytucje obsługujące wpłaty składek