Działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnością

Priorytetami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych są w szczególności:

  • zapewnienie kompleksowej obsługi klientów niepełnosprawnych,
  • dostosowanie budynków Zakładu dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • zapewnienie dostępności i kontrola przestrzeni elektronicznej Zakładu dla środowiska osób niepełnosprawnych,
  • prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie prewencji rentowej i wypadkowej,
  • podejmowanie działań mających na celu zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie,
  • umożliwienie osobom niepełnosprawnym zdobywania doświadczenia zawodowego w Zakładzie poprzez odbywanie praktyk studenckich oraz staży zawodowych,
  • podejmowanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym m.in.:

Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje cyklicznie  "Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych". Podczas dnia otwartego w ZUS wszyscy zainteresowani otrzymają kompleksową informację dotyczącą ubezpieczeń społecznych i możliwości aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Wszystkie oddziały ZUS w kraju przygotowują na ten dzień specjalny program. Można spotkać się wtedy z przedstawicielami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Urzędów Pracy oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Eksperci udzielają informacji i porad dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Doradzają również, jak poszukiwać pracy oraz jak otworzyć własną działalność gospodarczą. Podczas Dni Otwartych w ZUS można także poznać twórczość osób z niepełnosprawnością i nabyć prace wykonane w ramach warsztatów terapii zajęciowej.


ZUS z PFRON dla profesjonalnej rehabilitacji

- To niezwykle istotne by osoby zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy były jak najszybciej i jak najbardziej kompleksowo rehabilitowane, tak by uchronić je przed dezaktywizacją zawodową. W tym celu musimy systematycznie podnosić poziom rehabilitacji w naszym kraju. My w ZUS staramy się na bieżąco reagować na potrzeby naszych ubezpieczonych w tym zakresie – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dlatego wspólnie z PFRON będzie realizować projekt „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element kompleksowej rehabilitacji w Polsce”.

Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś partnerem obok ZUS są również: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Wrocławski. Partnerem zagranicznym jest natomiast Niemiecki Zakład Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV). Projekt w efekcie ma doprowadzić do wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych niezdolnością do pracy poprzez podniesienie efektywności procesu rehabilitacji. W tym celu opracowany został specjalny model kształcenia i program studiów podyplomowych kształtujących kompetencje specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją. Zgodnie z założeniami do końca 2020 r. na rynek powinno wejść 200 absolwentów nowego kierunku studiów – specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją, którzy będą wykształceni w oparciu o najlepsze europejskie wzorce.

- Wszelkie działania na rzecz kompleksowej rehabilitacji zwiększają szansę na pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym i społecznym – mówi Dorota Habich, p.o. Prezesa Zarządu PFRON. - Dzięki takim projektom jak właśnie rozpoczynający się wygrywają wszyscy - wygrywa osoba niepełnosprawna, ponieważ może być w znacznym stopniu samodzielna. Wygrywa rodzina, która dzięki systemowym rozwiązaniom nie jest pozostawiona sama sobie. Wreszcie wygrywa państwo, które zyskuje aktywnego i kompetentnego pracownika.

Projekt przeszedł pozytywną ocenę władzy wdrażającej w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój, i zyskał akceptację Komisji Europejskiej, tym samym otrzyma współfinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 6,3 mln zł.

 

Wojciech Andrusiewicz
Rzecznik Prasowy ZUS