Wolny Związek Zawodowy Pracowników ZUS

Wolny Związek Zawodowy Pracowników ZUS został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Olsztynie 16 czerwca 2016 r. pod numerem KRS: 0000616766. 15 grudnia 2016 r.  na pierwszym Walnym Zebraniu Członkowie Związku wybrali swoje władze zgodnie ze Statutem Związku. Kadencja władz trwa 4 lata.

Zarząd Krajowy Związku:

 1. Paulina Baran – Przewodnicząca Zarządu Krajowego Związku,
  kontakt: paulina.baran@zus.pl tel. 89 521-45-48
 2. Barbara Głosek – Sekretarz Zarządu Krajowego Związku,
 3. Maciej Gołębiewski – Skarbnik Zarządu Krajowego Związku,

Komisja Rewizyjna:

 1. Aneta Mikucińska
 2. Łoś Ewa
 3. Beata Szczepkowska

Cel Działania Związku:

 1. Reprezentacja i obrona godności swoich członków,
 2. Obrona Interesów zawodowych, materialnych i socjalnych członków związku,
 3. Obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, statusu materialnego, BiHP,
 4. Prezentowanie stanowiska wobec pracodawcy, samorządu terytorialnego i innych organizacji,
 5. Realizacja Innych zadań wynikających z przepisów o Związkach Zawodowych, Zakładowego układu Zbiorowego ZUS, Rozwiązywania Sporów Zbiorowych, Prawa Pracy i Ratyfikowanych Konwencji Międzynarodowych Organizacji Pracy.

Związek jest otwarty dla wszystkich, którzy cenią sobie niezależność, koleżeńskość, otwartość, jawność i bezpośredniość w kontaktach międzyludzkich zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

Adres siedziby:
Wolny Związek Zawodowy Pracowników ZUS
Pl. Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn