Ścieżka nawigacji

Praca na emeryturze – pilotażowy projekt Urzędu Pracy m.st. Warszawy dla emerytów i pracodawców

Praca na emeryturze – pilotażowy projekt Urzędu Pracy m.st. Warszawy dla emerytów i pracodawców

Od stycznia warszawski Urząd Pracy rozpoczął  pilotażowy projekt „Dobry pracownik nie ma wieku”. To szansa dla warszawskich emerytów na szkolenia, dodatkową pracę i zarobki oraz ponowne wejście na rynek pracy. Projekt realizowany jest nie tylko z myślą o osobach w wieku emerytalnym, ale również stołecznych pracodawcach.

Grafika do projektu Urzędu Pracy

Adresatami projektu są dwie grupy, które mogą i powinny funkcjonować w symbiozie – osoby w wieku emerytalnym, które chcą być nadal aktywne zawodowo oraz pracodawcy gotowi je zatrudniać.

Firmy, które wezmą udział w projekcie mogą zyskać dobrego pracownika oraz otrzymać dofinansowanie. Jest to dobre rozwiązanie również ze względu na duże potrzeby kadrowe w firmach, a seniorzy, coraz częściej dostrzegani są jako potencjalni kandydaci do pracy. Połączenie tych dwóch grup na rynku pracy jest bardzo istotne, ponieważ dłuższa aktywność zawodowa jest dziś koniecznością z punktu widzenia potrzeb społeczno-gospodarczych.

Pilotaż projektu „Dobry pracownik nie ma wieku” ma sprawdzić na ile możliwy jest powrót emerytów na rynek pracy oraz jakie rozwiązania należy wprowadzić. Jest też realną szansą na aktywizację zawodową osób starszych.

Korzyści dla Seniorów:

  • zarabiasz, masz dodatkowe pieniądze na swoje wydatki,
  • dzielisz się swoim doświadczeniem,
  • doskonalisz kompetencje cyfrowe i zdobywasz wiedzę o rynku pracy,
  • uczysz się dzięki szkoleniom zawodowym niezbędnym do pracy,
  • aktywnie wypełniasz swój czas.

Korzyści dla Pracodawców:

  • zyskujesz doświadczonego pracownika,
  • twoja firma ma mniejsze koszty pracy dzięki dofinansowaniu,
  • masz możliwość zyskania przeszkolonego kandydata do pracy,
  • wdrażasz pracownika poprzez staż,
  • rozwijasz biznes tworząc różnorodny wielopokoleniowy zespół.

Osoba w wieku emerytalnym, która przystąpi do projektu, skorzysta ze wsparcia Urzędu Pracy. Seniorzy będą mogli wziąć udział w stażach oraz szkoleniach zawodowych, które przygotują ich do przyszłej pracy i przybliżą dzisiejszy rynek pracy. Przedsiębiorcy natomiast będą mogli zatrudnić osobę na emeryturze lub przyjąć ją na dwumiesięczny staż.

W przypadku zatrudnienia otrzymają dofinansowanie do wynagrodzenia w kwocie 1500 zł miesięcznie przez pół roku. W przypadku stażu – pracodawca nie ponosi kosztów, ponieważ stypendium stażowe wypłaca Urząd Pracy. W ten sposób pracodawca będzie miał możliwość poznania kandydata, a kandydat sprawdzi się w nowym miejscu pracy.

Projekt realizuje Urząd Pracy m.st. Warszawy, a wsparcie oferowane w projekcie finansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Przez najbliższe 12 miesięcy projekt pilotażowy przetestuje różne formy wsparcia dla seniorów i pracodawców.

Rekrutacja już ruszyła!

Przez pierwsze dwa dni biuro projektu odwiedziło 20 osób, w tym 15 kobiet i 5 mężczyzn, którzy chcą rozpocząć pracę. Były to osoby z wykształceniem średnim lub wyższym, reprezentanci różnych zawodów, którzy szukają pracy w biurze, ochronie, obsłudze klienta, w różnym wymiarze czasu pracy w zależności od ich potrzeb oraz możliwości.

Wiele z tych osób doświadczyło wykluczenia z rynku pracy właśnie ze względu na wiek. To utwierdza nas w przekonaniu, że projekt „Dobry pracownik nie ma wieku” jest potrzebny i przez wielu oczekiwany.

Prognoza ludności Polski do 2050 r. wskazuje, że procentowy udział osób w wieku 60 lat i więcej w całej populacji będzie się zwiększać odpowiednio w 2030 r. – do 29,0 %, w 2040 r. – 34,4% a w 2050 r. osoby te będą reprezentować aż 40,4% całej ludności Polski. Tendencja starzenia się społeczeństwa jest przy tym wyższa w miastach[1]. W Warszawie w 2050 na milion osób w wieku produkcyjnym przypadało będzie 500 tys. emerytów.

Starzenie się społeczeństwa jest poważnym wyzwaniem dla rynku pracy i dla gospodarki. Już blisko co piąta osoba w Unii Europejskiej, czyli ok. 100 mln ludzi, ma 65 lat i więcej. Na każdą z nich przypadają mniej więcej trzy osoby w wieku produkcyjnym. Jeżeli ten trend nie zmieni się, obciążenie systemu zabezpieczeń społecznych może być wyższe niż możliwości rynku pracy i populacji osób w wieku produkcyjnym [2].

Jednocześnie warto pamiętać że dziś w Europie pracuje średnio ok 40-50 % emerytów, podczas gdy w Polsce aktywnych zawodowo jest jedynie ok 16-17 %. Połowa emerytów w Warszawie to osoby, które stosunkowo niedawno opuściły rynek pracy – liczą 60-70 lat - jest ich około 250 tysięcy, a część z nich chciałaby nadal pracować.

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie internetowej Urzędu Pracy m. st. Warszawy (link do strony zewnętrznej).

Można również napisać do realizatorów projektu na adres: dobrypracownik@up.warszawa.pl lub zadzwonić pod specjalną infolinię: 22 391 13 00 (centrala) i wybrać nr 3.
Informacje o projekcie są również publikowane na Facebooku (link do strony zewnętrznej).

 

[1] Źródło:  oprac. własne na podstawie  Informacja  o sytuacji osób starszych w Polsce za 2019 r., MRPiPS  Warszawa, 2020 r.

[2] Źródło: Praca zbiorowa, Starzenie się społeczeństwa – wyzwanie dla rynku pracy, aktywizacja pracowników 50+, PARP, 2020 r.