Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  2 marca 2021  09:44

 • Tytuł zamówienia

  „Zakup i sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej dla Oddziału ZUS w Zielonej Górze”

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Zielonej Górze

 • Adres zamawiającego

  ul. Kupiecka 65
  65-436 Zielona Góra

 • Województwo

  lubuskie

 • Numer postępowania

  510000/273/01/2021-ZAP

 • Treść zapytania publicznego

 • Termin składania ofert

  10 marca 2021  10:00

 • Dodatkowe informacje

  CPV: 33631600-8 – środki antyseptyczne i dezynfekujące
  18424300-0 – rękawice jednorazowe
  18143000-3 – akcesoria ochronne
  35113400-3 – odzież ochronna i zabezpieczająca
  Termin składania ofert upływa 10.03 2021 r. o godz. 10:00.
  Otwarcie ofert (niejawne) odbędzie się 10.03 r. o godz. 11:00.
  Ofertę należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia_publiczne_zielona_gora@zus. Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków
  Po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zamowienia_publiczne_zielona_gora@zus.pl od godz. 10:01, a przed terminem otwarcia ofert (do godz. 11:00) informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty.
  Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania są:
  W zakresie proceduralnym:
  - Anna Szlachetka,
  Specjalista, ZUS Oddział w Zielonej Górze, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: +68 329 22 52
  - Wioletta Browarczyk,
  Inspektor, ZUS Oddział w Zielonej Górze, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: +68 329 43 21
  E: zamowienia_publiczne_zielona_gora@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 7:00-14:00 (pn. - pt.)

Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania publicznego lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 marca 2021  10:44

Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania publicznego lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 marca 2021  11:58

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 marca 2021  08:56