W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  6 kwietnia 2021  08:24

 • Tytuł zamówienia

  Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla potrzeb realizacji zadań o nazwie cz. 1 „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji włamania i napadu – I/Żywiec”, cz. 2 „Instalacja zaworu pierwszeństwa instalacji wodnej – I/Żywiec” .

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Bielsku-Białej

 • Adres zamawiającego

  ul. Krasińskiego 34, 38
  43-350 Bielsko-Biała

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  020000/273/6/ZAP-2021-48.

 • Treść zapytania publicznego

 • Termin składania ofert

  16 kwietnia 2021  09:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 maja 2021  11:07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 czerwca 2021  12:15