W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Tryb podstawowy

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  8 kwietnia 2021  13:32

 • Nazwa zamówienia

  Dostosowanie budynku I/ZUS w Jaworznie do przepisów ppoż.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Sosnowcu

 • Adres zamawiającego

  ul. Partyzantów 1
  41-200 Sosnowiec

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  380000/271/01/2021-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Termin składania ofert

  23 kwietnia 2021  13:29

 • Dodatkowe informacje

  Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029510/01
  Identyfikator postępowania na miniportalu: 1ef50144-266c-41e2-9b40-0946d96a18f3

Specyfikacja warunków zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 kwietnia 2021  13:44

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 kwietnia 2021  07:24
 • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  804340,15

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 kwietnia 2021  07:28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 maja 2021  14:01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 maja 2021  11:12