Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Tryb podstawowy

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  9 kwietnia 2021  09:50

 • Nazwa zamówienia

  Remont izolacji przeciwwodnej wraz z naprawą uszkodzonych elementów w części podpiwniczonej budynku I Oddziału ZUS w Łodzi, ul. Zamenhofa 2.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Łodzi

 • Adres zamawiającego

  ul. Zamenhofa 2
  90-431 Łódź

 • Województwo

  łódzkie

 • Numer postępowania

  210000/271/4/2021-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Termin składania ofert

  26 kwietnia 2021  10:00

Specyfikacja warunków zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 kwietnia 2021  10:09

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 kwietnia 2021  11:52
 • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  1 183 714,29 zł brutto

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 kwietnia 2021  11:53

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 maja 2021  09:35

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 maja 2021  14:14