Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Wszystkie ogłoszenia - filtr
 • Data publikacji

  Rodzaj ogłoszenia

 • 17 lutego 2017

  Aktualizacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zabezpieczenie terminowości i ciągłości wydruku i kopertowania dokumentów personalizowanych wytwarzanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

 • 17 lutego 2017

  Aktualizacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług z zakresu telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego oraz zakup telefonów i modemów

 • 17 lutego 2017

  Aktualizacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie korespondencji pocztowej do klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • 17 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zabezpieczenie terminowości i ciągłości wydruku i kopertowania dokumentów personalizowanych wytwarzanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

 • 17 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie korespondencji pocztowej do klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • 17 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług z zakresu telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego oraz zakup telefonów i modemów

 • 16 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór biegłego rewidenta do badań sprawozdań finansowych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Rezerwy Demograficznej za rok obrotowy kończący się: a) 31 grudnia 2017 r., b) 31 grudnia 2018 r., c) 31 grudnia 2019 r.

 • 14 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia na zakup pakietów środków ochrony indywidualnej

 • 14 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliwa do samochodów służbowych

 • 14 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup automatycznej linii sztancującej

 • 14 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę papieru arkuszowego i powlekanego

 • 14 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup kart plastikowych z hologramem (blankiet emeryta - rencisty)

 • 14 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kopert dwuokienkowych C6/5 i papieru zwojowego na potrzeby akcji Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego (IoSKU)

 • 14 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę papieru zwojowego i kopert na potrzeby akcji PIT, WER, ZWS, WZOM

 • 14 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup centralny papieru kserograficznego A3 i A4 dla ZUS

 • 14 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup centralny kopert dla ZUS

 • 14 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup maszyny offsetowej czterokolorowej - 2 sztuki