Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  22 lutego 2019  09:14

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Sprzedaż, dostawa i montaż 34 sztuk regałów przesuwnych oraz 1 sztuki regału stacjonarnego do pomieszczeń archiwum w budynku przy ul. Andre Citroena 2 w Szczecinie z wykonaniem dodatkowej podłogi wypełniającej międzytorze

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Szczecinie

 • Adres zamawiającego

  ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin

 • Województwo

  zachodniopomorskie

 • Numer postępowania

  271/PN/D/1/ZAP/2019

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  39141100-3 regały

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  Ofertę należy złożyć w kancelarii w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, piętro I lub w pok. 230, piętro III.
  UWAGA: przed wejściem na korytarz III piętra należy w domofonie wybrać symbol zielonej słuchawki i wpisać nr 6953, poczekać na otwarcie drzwi przez pracownika, w razie problemu skontaktować się telefonicznie pod nr 91 459 69 53.

 • Termin składania ofert

  7 marca 2019  10:30

 • Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

  nie dotyczy

 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

  nie dotyczy

 • Dodatkowe informacje

  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, piętro III, pok. 230.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 marca 2019  10:46

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 marca 2019  09:28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 marca 2019  09:58