Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 grudnia 2018  10:40

 • Kategoria zakupowa

  Usługi prawnicze, consultingowe, tłumaczenia dokumentów

 • Tytuł postępowania

  Postępowanie na usługi dokonywania pisemnych tłumaczeń zwykłych i przysięgłych dokumentów
  z języków obcych na język polski.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Częstochowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  8000249728

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: maciej.major@zus.pl (Instrukcja szyfrowania stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania)
  lub
  2. doręczyć osobiście w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45, 42-218
  Częstochowa - Dziennik podawczy przy wejściu głównym do budynku A.
  3. Termin składania ofert - do 20 grudnia 2018 r. do godz. 12:00.

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 grudnia 2018  12:29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 grudnia 2018  10:12