Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 grudnia 2018  15:12

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sportowe, rekreacyjne, zdrowotne, hotelarskie, transportowe

 • Tytuł postępowania

  Udostępnienie miejsc noclegowych, znak postępowania 8000249571

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Administracyjny

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Administracyjny ul. Szamocka 3, 5,
  01-748 Warszawa, pokój B106

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  8000249571

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Ofertę należy złożyć w języku polskim
  1.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres anna.suchocka@zus.pl
  lub
  1.2. dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej, opatrzonej znakiem postępowania kopercie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Administracyjny ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, pokój B106, - do dnia 21 grudnia 2018 roku do godz. 10:00.
  2. Osoba do kontaktu: Anna Suchocka; T: +48 22 667 27 27

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 grudnia 2018  12:23