Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 grudnia 2018  11:51

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Prenumerata prasy dla I Oddziału ZUS Warszawie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  440000/272/60/ZAP/2018/ZP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ZAP_Warszawa1@zus.pl
  lub
  dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: I Oddział ZUS w Warszawie, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa, bud. przy ul. Miodowa 5, pok. 3
  - do 19 grudnia 2018 r. do godz. 10.00.
  Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków.
  Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która nie została zaszyfrowana nie będzie rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na ww. adres mailowy do godz. 10.30 informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty.
  Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania są:
  W sprawach formalnych:
  Danuta Krzymianowska
  T: +48 22 538 25 55
  E: danuta.krzymianowska@zus.pl oraz ZAP_Warszawa1@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 08.00-15.00 (pn.- pt.)
  W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
  Maria Dusiło
  T: +48 22 538 26 92, E: maria.dusilo@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 08.00-15.00 (pn.- pt.)