Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 grudnia 2018  12:40

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Usługa serwisowania pompowni hydroforowych w obiektach I Oddziału ZUS
  w Warszawie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  440000/272/59/ZAP/2018/ZP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim
  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ZAP_Warszawa1@zus.pl
  lub
  dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres:
  I Oddział ZUS w Warszawie, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa, bud. przy ul. Miodowa 5, pok. 2
  - do 21 grudnia 2018 r. do godz. 10.00.
  Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków.
  Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania są:

  W sprawach formalnych:
  Marta Stefańska,
  T: +48 22 538 27 22
  E: ZAP_Warszawa1@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 08.00-14.00 (pn.- pt.)
  W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
  Robert Ruciński
  T: +48 22 538 26 41, E: robert.rucinski@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 07.00-14.00 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 grudnia 2018  09:33