Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  19 lutego 2019  08:08

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw instalacji oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego w budynkach I Oddziału ZUS w Łodzi (postępowanie prowadzone z dopuszczeniem składania ofert częściowych – dwie części).

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Łodzi

 • Adres zamawiającego

  ul. Zamenhofa 2
  90 - 431 Łódź

 • Województwo

  łódzkie

 • Numer postępowania

  210000/273/5/2019-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Termin składania ofert upływa 01.03.2019 r. o godz. 12:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 marca 2019  13:12