Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  19 lutego 2019  11:45

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy elektrycznych, chemicznych i hydraulicznych artykułów eksploatacyjnych

 • Tytuł postępowania

  Dostawa czajników elektrycznych, wentylatorów kolumnowych dzbanków filtrujących oraz filtrów do dzbanków dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Częstochowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  8000257335

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim osobiście w siedzibie ZUS w zaklejonej i opisanej kopercie, ul. Dąbrowskiego 43/45, 42-218 Częstochowa- Dziennik podawczy przy wejściu głównym do budynku A, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: barbara.kasprzyk01@zus.pl do 26.02.2019r. do godz. 12.00.

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  25 lutego 2019  14:32

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 marca 2019  09:36