Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  6 sierpnia 2020  10:25

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Remont elementów budynku I/ZUS Leżajsk.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Rzeszowie

 • Adres zamawiającego

  Al. J. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów tel. (17) 8675000 faks (17) 852 36 38, strona internetowa www.zus.pl, adres e-mail: zampubl_rzeszow@zus.pl

 • Województwo

  podkarpackie

 • Numer postępowania

  350000/273/8000312694/2020/ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:

  W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia
  Mateusz Sobek,
  Starszy Inspektor –stanowisko ds. Inwestycji i Remontów ADG
  T: +48 86 75010
  E: mateusz.sobek@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 7:00-14:00 (pn.- pt.)

  W sprawach dotyczących procedury wyboru
  Janusz Żebracki,
  Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych ZAP
  T: +48 86 75 284
  E: janusz.zebracki@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 7:00-14:00 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 sierpnia 2020  09:11