Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  6 sierpnia 2020  13:36

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Dostawa przenośnego detektora gazu PS, aparatów powietrznych w zestawie z sygnalizatorem bezruchu i szafką oraz przeprowadzenie instruktażu dostarczonego sprzętu. Znak sprawy 8000303695

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Administracyjny

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3,5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  8000303695

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia_DAW@zus.pl
  lub dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie wraz z dopiskiem na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3,5
  01-748 Warszawa

  do dnia 17 sierpnia 2020 r., do godz. 12:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 września 2020  16:43