Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  7 sierpnia 2020  12:00

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Usługa polegająca na tłumaczeniu ustnym podczas rozmów pracowników Kontroli Płatników Składek z klientami I Oddziału ZUS w Poznaniu

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Poznaniu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział ZUS w Poznaniu
  ul. Dąbrowskiego 12
  60-908 Poznań

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  290000/273/33/2019-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Termin składania ofert: do 17 sierpnia 2020 r. do godz. 09:00

  Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej - zgodnie z zapisami Zapytania publicznego

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 sierpnia 2020  13:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 września 2020  15:00