Jak otrzymać skierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

Tylko lekarz może wystawić wniosek przez PUE i wysłać go do ZUS.
Ty możesz jedynie wydrukować uzupełniony o dane osobowe wniosek.

1.  Login i hasło do swojego profilu PUE.

Profil PUE można założyć w najbliższej placówce ZUS albo przy użyciu :

 • certyfikatu kwalifikowanego,
 • profilu zaufanego ePUAP,
 • systemu bankowości elektronicznej (w banku, który świadczy z ZUS taką usługę).

2.  Dokumentację medyczną, którą przedstawisz lekarzowi orzecznikowi w dniu badania.

 

Jakie są terminy?

 1. Twój wniosek o rehabilitację leczniczą rozpatrzymy niezwłocznie.
 2. Termin i miejsce rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego (w pobliżu miejsca zamieszkania) możesz ustalić z pracownikiem Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji, bezpośrednio po badaniu przez lekarza orzecznika. Jednak uzależnione jest to od dostępności wolnych miejsc w ośrodku w danym turnusie.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swoje konto PUE.
 2. W katalogu usług wybierz "Złożenie dokumentu ZUS PR-4'', uzupełnij dane w formularzu i wydrukuj go.
 3. Poproś lekarza leczącego o uzupełnienie formularza.

Uwaga: Tylko lekarz może podpisać formularz podpisem elektronicznym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP i wysłać elektronicznie do ZUS. Ty możesz wniosek tylko wypełnić i wydrukować.

Lekarz może wystawić Tobie wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-zla) na PUE. Takiego wniosku nie musisz zanosić osobiście do ZUS. Lekarzy wyśle go elektronicznie.

Dalsze kroki

 1. Zgłoś się na badanie przez lekarza orzecznika w wyznaczonym terminie .
 2. Przynieś na badanie dokumentację medyczną choroby z powodu której ubiegasz się o rehabilitację oraz chorób współistniejących (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy prześwietleń, USG itp.).
 3. Jeśli otrzymasz orzeczenie o  rehabilitacji to możesz uzgodnić termin i miejsce rehabilitacji z pracownikiem Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji. Jednak jest to uzależnione od dostępności wolnych miejsc w danym ośrodku w wyznaczonym terminie.

Podstawa prawna usługi

 1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez ZUS na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne  (Dz.U. Nr 131, poz.1457 z późn. zm.).
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Wniosek o rehabilitację leczniczą PR-4.
  Możesz go wziąć z placówki ZUS albo wypełnić i wydrukować ze strony internetowej ZUS.            
 2.  Dokumentację medyczną, którą przedstawisz lekarzowi orzecznikowi w dniu badania .            
 3.  Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Jakie są terminy?

 1. Twój wniosek o rehabilitację leczniczą rozpatrzymy niezwłocznie.             
 2. Termin i miejsce rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego (w pobliżu miejsca zamieszkania) możesz ustalalić z pracownikiem  Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji, bezpośrednio po badaniu przez lekarza orzecznika.  Jednak jest to uzależnione od dostępności wolnych miejsc w ośrodku w danym terminie.

Jak to zrobić?

 1. Poproś lekarza leczącego o wypełnienie wniosku na formularzu PR-4 lub w innej formie.
  Wniosek musi zawierać m.in.: imię i nazwisko chorego, PESEL, adres zamieszkania/adres do korespondencji, numer telefonu, rozpoznanie medyczne w języku polskim, opinię czy rokujesz odzyskanie zdolności do pracy po rehabilitacji .         
 2. Złóż wniosek w dowolnej placówce ZUS.

 

Dalsze kroki

 1. Zgłoś się na badanie przez lekarza orzecznika w wyznaczonym terminie.
 2.  Przynieś na badanie dokumentację medyczną choroby, z powodu której ubiegasz się o rehabilitację i schorzeń współistniejących (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy prześwietleń, USG itp.).           
 3. Jeśli otrzymasz orzeczenie o rehabilitacji, to możesz uzgodnić termin i miejsce rehabilitacji z pracownikiem Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji.  Jednak jest to uzależnione od dostępności wolnych miejsc w ośrodku w danym terminie.          

 

Podstawa prawna usługi

 1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez ZUS na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne  (Dz.U. Nr 131, poz.1457 z późn. zm.).  
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Wniosek o rehabilitację leczniczą PR-4.
  Możesz go wziąć z placówki ZUS albo wypełnić i wydrukować ze strony internetowej ZUS.

 2. Dokumentację medyczną, która potwierdza potrzebę rehabilitacji (przedstawisz ją lekarzowi orzecznikowi w dniu badania).        

Jakie są terminy?

 1. Twój wniosek o rehabilitację leczniczą rozpatrzymy niezwłocznie.            
 2. Termin i miejsce rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego (w pobliżu miejsca zamieszkania) możesz ustalić z pracownikiem Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji bezpośrednio po badaniu przez lekarza orzecznika. Jednak jest to uzależnione od dostępności wolnych miejsc w ośrodku w danym terminie.

Jak to zrobić?

 1. Poproś lekarza leczącego o wypełnienie wniosku na formularzu PR4 lub w innej formie.
  Wniosek musi zawierać:  imię i nazwisko chorego, PESEL, adres zamieszkania/adres do korespondencji i numer telefonu, rozpoznanie choroby podstawowej i współistniejących,  opinię czy rokujesz odzyskanie zdolności do pracy po rehabilitacji. 
 2. Wyślij wniosek do placówki ZUS.      

Dalsze kroki

 1. Zgłoś się na badanie przez lekarza orzecznika w wyznaczonym terminie.
 2. Przynieś na badanie dokumentację medyczną choroby, z powodu, której ubiegasz się o rehabilitację oraz chorób współistniejących (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy prześwietleń, USG itp.).
 3. Jeśli otrzymasz orzeczenie o rehabilitacji, to możesz uzgodnić termin i miejsce rehabilitacji z pracownikiem Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji.   Jednak jest to uzależnione od dostępności wolnych miejsc w ośrodku, w danym terminie.         

 

Podstawa prawna usługi

 1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez ZUS na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne  (Dz.U. Nr 131, poz.1457, z późn. zm.).