Świadczenia przedemerytalne

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ERO

Oświadczenie ERO

Oświadczenie w sprawie świadczenia długoterminowego dotyczące przyznania/ponownego ustalenia/podjęcia wypłaty tego świadczenia – od dnia spełnienia warunków
Aktualizacja formularza 14.07.2021 r.

ERP-8

Zeznanie świadka ERP-8

Zeznanie świadka
Aktualizacja formularza: 17 stycznia 2022 r.

ERP-9

Oświadczenie ERP-9

Oświadczenie o braku dokumentów
Aktualizacja formularza: 13 lipca 2021 r.

ERP-6

Informacja ERP-6

Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych
Aktualizacja formularza: 13 czerwca 2019 r.
Objaśnienia do informacji ERP-6 (pdf 256kb)
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

ESP

Wniosek ESP

Wniosek o świadczenie przedemerytalne
Aktualizacja formularza: 27 września 2021 r. Informacja do wniosku ESP (pdf 234kb)
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS