Raport ZUS RCA cz. II

Opis:

Imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejsza skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne
Formularz obowiązuje od 1.01.2019 r.

Formularz:

Pobierz plik"Raport ZUS RCA cz. II.pdf" 566 kB