Raport ZUS RCA cz. II

Opis:

Imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne.
Formularz obowiązuje od 1.01.2019 r. Służy do wykazania najniższej podstawy wymiaru składek, która obowiązuje w styczniu 2020 r., a obliczana jest na starych zasadach, zgodnie z którymi podstawa uzależniona jest od przychodu.

Formularz:

Pobierz plik"Raport ZUS RCA cz. II.pdf" 566 kB