Wniosek OK-EKS

Opis:

Wniosek Komornika Sądowego o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS
Aktualizacja formularza: 21 lipca 2020 r.
Zastąpił formularz ZUS-EKS

Formularz:

Pobierz plik"Wniosek OK-EKS.pdf" 769 kB

Wyjaśnienia