Pełnomocnictwo PEL

Opis:

Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Aktualizacja formularza: 24 maja 2021 r.

Formularz:

Pobierz plik"Pełnomocnictwo PEL.pdf" 168 kB

Wyjaśnienia