Wniosek PEL-O

Opis:

Odwołanie pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Publikacja formularza: 16 grudnia 2020 r.

Formularz:

Pobierz plik"Wniosek PEL-O.pdf" 178 kB