Wniosek US-56

Opis:

Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika lub osoby, która wykonuje pracę najemną lub pracę na własny rachunek w Polsce
Publikacja formularza: 5 lutego 2020 r.

Formularz:

Pobierz plik"Wniosek US-56.pdf" 172 kB