Praca w UE, EOG lub Szwajcarii

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

US-56

Wniosek US-56

Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika lub osoby, która wykonuje pracę najemną lub pracę na własny rachunek w Polsce
Publikacja formularza: 5 lutego 2020 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

US-6

Wniosek US-6

Wniosek o zaświadczenie W/NOR
Zastąpił formularz US-WNO-01
Aktualizacja formularza: 13 maja 2019 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

US-5

Wniosek US-5

Wniosek o ustalenie ustawodawstwa właściwego - US-5
Publikacja formularza: 13 maja 2019 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

US-31

Wniosek US-31

Wniosek o zaświadczenie A1 - osoba wykonująca pracę najemną w Polsce i pracę na własny rachunek w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii - US-31
Aktualizacja formularza: 7 maja 2019 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

US-46

Wniosek US-46

Wniosek o zaświadczenie A1 - członek załogi lotniczej lub personel pokładowy (art. 11 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Aktualizacja formularza: 7 maja 2019 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

US-54

Informacja US-54

Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego
Aktualizacja formularza: 6 marca 2019 r.
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

US-55

Informacja US-55

Informacja o miejscu zamieszkania obywatela UE, EOG lub Szwajcarii
Aktualizacja formularza: 10 maja 2019 r.
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

US-1

Wniosek US-1

Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności do innego państwa - US-1
Aktualizacja formularza: 7 maja 2019 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

US-3

Wniosek US-3

Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany - US-3
Aktualizacja formularza: 25 czerwca 2019 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

US-4

Wniosek US-4

Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach - US-4
Aktualizacja formularza: 10 maja 2019 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS