Wniosek RZS-U

Opis:

Wniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w związku z otrzymanym zawiadomieniem ZUS (brak płatnika składek lub następcy prawnego)
Aktualizacja formularza: 15 marca 2019 r.
Zastąpił formularz ZUS-EZS-U

Formularz:

Pobierz plik"Wniosek RZS-U.pdf" 181 kB

Wyjaśnienia