USA

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

WZ0-PL-01

FORMULARZ POMOCNICZY DO PODANIA O ŚWIADCZENIA Z AMERYKAŃSKIEGO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

FORMULARZ POMOCNICZY DO PODANIA O ŚWIADCZENIA Z AMERYKAŃSKIEGO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (U.S. SOCIAL SECURITY) - WZ0-PL-01

PL/USA_5

Wniosek o polską rentę rodzinną / Request for polish family pension - PL-USA_5

Wniosek o polską rentę rodzinną / Request for polish family pension - PL-USA_5

PL/USA_4

Wniosek o polską emeryturę-rentę z tytułu niezdolności do pracy

Wniosek o polską emeryturę-rentę z tytułu niezdolności do pracy / Request for polish retirement-annuity for inability to work - PL/USA 4

USA/PL_11

USA-PL_11 CONSENT STATEMENT / WYRAŻENIE ZGODY

CONSENT STATEMENT / WYRAŻENIE ZGODY

PL-USA 10

Wniosek ZUS/PL-USA 10

Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego / Request for paytment of polish brutal allowance - PL/USA 10

PL/USA 7

Formularz PL/USA 7 Opinia lekarska / Medical evaluation

PL/USA 7 Opinia lekarska / Medical evaluation

PL-USA 1

Zaświadczenie PL-USA 1

Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a USA
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS