Oświadczenie ZAS-26

Opis:

Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego
Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.

Formularz:

Pobierz plik"Oświadczenie ZAS-26.pdf" 157 kB

Wyjaśnienia