Wniosek/Skarga ZAS-58

Opis:

Wniosek o udzielenie wyjaśnień/ Wniosek o wydanie decyzji/ Skarga w sprawie prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego
Aktualizacja formularza: 23 kwietnia 2021 r.
Zastąpił formularze: ZAS-65 i ZAS-66

Formularz:

Pobierz plik"Wniosek/Skarga ZAS-58.pdf" 156 kB