Zasiłek macierzyński

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZAM

Wniosek ZAM

Wniosek o zasiłek macierzyński
Aktualizacja formularza 1 stycznia 2022 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

ZAS-55

Wnioski ZAS-55

Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczy
Aktualizacja formularza 1 stycznia 2022 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Z-3

Zaświadczenie Z-3

Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące pracowników)
Aktualizacja formularza 1 stycznia 2022 r.
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Z-3a

Zaświadczenie Z-3a

Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych)
Aktualizacja formularza 1 stycznia 2022 r.
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Z-3b

Zaświadczenie Z-3b

Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych)
Aktualizacja formularza 1 stycznia 2022 r.
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

ZUR

Wniosek ZUR

Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego
Aktualizacja formularza: 30 września 2021 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

ZAS-23

Wniosek ZAS-23

Wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego
Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

ZAS-15

Zaświadczenie ZAS-15

Zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim
Aktualizacja formularza: 13 kwietnia 2021 r.

ZAS-33

Oświadczenie ZAS-33

Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka
Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

ZAS-24

Zaświadczenie ZAS-24

Zaświadczenie płatnika składek o okresach zasiłku macierzyńskiego
Aktualizacja formularza: 13 kwietnia 2021 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS