Zasiłek opiekuńczy

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

Z-15B

Wniosek Z-15B

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r.

Z-15A

Wniosek Z-15A

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
Aktualizacja formularza: 29 stycznia 2020 r.

Z-3

Zaświadczenie Z-3

Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące pracowników)
Aktualizacja formularza: 30 września 2021 r.

Z-3b

Zaświadczenie Z-3b

Zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych)
Aktualizacja formularza: 21 kwietnia 2021 r.

Z-3a

Zaświadczenie Z-3a

Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych)
Aktualizacja formularza: 30 września 2021 r.

ZAS-38

Zaświadczenie ZAS-38

Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym konieczne jest sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat
Aktualizacja formularza: 21 kwietnia 2021 r.

ZAS-36

Oświadczenie ZAS-36

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat
Aktualizacja formularza: 21 kwietnia 2021 r.

ZAS-12

Zaświadczenie ZAS-12

Zaświadczenie płatnika składek - dotyczy: ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres
Aktualizacja formularza: 23 stycznia 2019 r.

ZAS-40

Zaświadczenie ZAS-40

Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym ubezpieczona matka dziecka przebywa w szpitalu
Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.

ZAS-58

Wniosek/Skarga ZAS-58

Wniosek o udzielenie wyjaśnień/ Wniosek o wydanie decyzji/ Skarga w sprawie prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego
Aktualizacja formularza: 23 kwietnia 2021 r.
Zastąpił formularze: ZAS-65 i ZAS-66