Aktywacja i rozpoczęcie pracy w programie ePłatnik

Aby móc pracować w aplikacji ePłatnik należy mieć nadane uprawnienia do roli płatnika oraz aktywować aplikację dla tego płatnika. Funkcja aktywacji dostępna jest w  widoku ogólnym dostępnym dla każdego użytkownika. W momencie aktywacji ePłatnika pobierane są aktualne dane identyfikacyjne i ewidencyjne płatnika z systemu centralnego widoczne w kartotece płatnika (Kartoteka płatnika) oraz kartoteki aktualnie zgłoszonych ubezpieczonych (Kartoteka ubezpieczonego).

 

Aby aktywować ePłatnika należy:

1.Przejść do widoku ogólnego portalu.
2.Wybrać pozycję menu Aktywacja ePłatnika dostępną pod zakładką Ustawienia/Konfiguracja profilu.
3.Zostanie wyświetlona lista płatników, do których użytkownik ma nadane uprawnienia.
4.Wskazać płatnika, który w kolumnie "Aktywny ePłatnik" ma znacznik wyłączony i nacisnąć przycisk "Aktywuj ePłatnika".

 

aktywacja_ePlatnika