Autoryzacja usługi biznesowej

Podpisanie dokumentów możliwe jest za pomocą następujących metod:

certyfikatem z ZUS,
podpisem ePUAP,
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem osobistym.

 

Autoryzacja uslugi biznesowej