Dane adresowe

W przypadku ubezpieczonego można podać adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji.

 

 

EPL_kreator_ubezp_adres

 

Po uzupełnieniu danych adresowych wybrać przycisk "Dalej".

 

 

warning Podając adres należy podać <Kod pocztowy>, <Miejscowość> i <Numer domu> lub <Zagraniczny kod pocztowy>, <Państwo>, <Miejscowość> i <Numer domu>. W przypadku adresu polskiego należy również podać <Gminę/dzielnicę>.

 

warning <Skrytkę pocztową> można edytować tylko w przypadku adresu korespondencyjnego.

 

warning Adres zamieszkania należy podać jeżeli jest on inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu.

 

warning Adres korespondencyjny należy podać jeżeli jest on inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i inny niż adres zamieszkania.