Dane ewidencyjne

Należy wprowadzić dane podane poniżej i nacisnąć przycisk "Dalej".

 

EPL_kreator_dane_ewid

 

 

warning W przypadku, gdy w danych identyfikacyjnych nie zostanie podany numer PESEL podanie obywatelstwa jest obowiązkowe.

 

warning Podczas użycia przycisku "Dalej", zachodzi sprawdzenie czy wprowadzony ubezpieczony znajduje się w rejestrze RU PESEL oraz w CRU(Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych). Jeżeli taki ubezpieczony nie zostanie znaleziony, zostanie wyświetlony komunikat: "Nie odnaleziono danych podanego ubezpieczonego w rejestrze".