Dane identyfikacyjne

Należy wprowadzić następujące dane widoczne poniżej i nacisnąć przycisk "Dalej".

 

EPL_kreator_ubezp_dane_ident

 

warning Podanie danych <Imię>, <Nazwisko>, <Data urodzenia> oraz numeru <PESEL> bądź <Typ dokumentu> i <Seria i numer dokumentu> jest obowiązkowe.

 

warning Jeśli ubezpieczony był już w przeszłości zgłoszony przez płatnika do ubezpieczeń i ma założoną kartotekę w bazie ePłatnika należy użyć przycisku "Wybierz z kartoteki" i wskazać osobę z listy kartotek archiwalnych. Funkcja nie jest dostępna w przypadku wywołania kreatora w trybie zmiany danych ubezpieczonego.

 

warning Podczas użycia przycisku "Dalej", zachodzi sprawdzenie czy wprowadzony ubezpieczony znajduje się w rejestrze RU PESEL oraz w CRU(Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych). Jeżeli taki ubezpieczony nie zostanie znaleziony, zostanie wyświetlony komunikat: "Nie odnaleziono danych podanego ubezpieczonego w rejestrze".