Dokument wielosekcyjny

Dokument wielosekcyjny to np. dokument ZUS RCA/ RZA/ RSA zawierający dane wielu ubezpieczonych, za których dokonuje się rozliczenia. Jeżeli liczba tych danych przekracza liczbę możliwą do zaprezentowania w ramach jednego dokumentu,  przejście do kolejnych dokumentów można zrealizować przy pomocy przycisków.


EPL_dok_przegl_nawig

 

Przyciski umożliwiają:

przejście do pierwszego dokumentu,
przejście do ostatniego dokumentu,
przejście do kolejnego dokumentu,
cofnięcie się do poprzedniego dokumentu.

 

warning Dokument wielosekcyjny w widoku dokumentów widoczny jest jako jedna pozycja. Wszystkie dokumenty składające się na dokument wielosekcyjny mają ten sam identyfikator raportu.