Drukowanie dokumentu płatniczego

Aby wydrukować dokument płatniczy należy:

 

1. Z menu dostępnego pod zakładką Płatności/Obsługa dokumentów płatniczych wybrać widok Dokumenty płatnicze.

2. Po uruchomieniu widoku wskazać dokument u nacisnąć przycisk "Drukuj".

 

EPL_dok_plat_widok_print

 

3. Wydruk dokumentu odbywa się poprzez eksport gotowego polecenia wpłaty, lub przelewu do pliku "*.pdf".