Działalność gospodarcza na mniejszą skalę

Krok „Działalność gospodarcza na mniejszą skalę” jest prezentowany jeżeli opcja „Deklaracja przychodu, dochodu i podstawy wymiaru (działalność gospodarcza na mniejszą skalę)” jest zaznaczona. W zależności od tego czy deklaracja dotyczy roku 2019, okresu przejściowego (roku 2020 z podziałem na styczeń oraz luty – grudzień) oraz lat 2021 i późniejszych wygląd okna i prezentowane informacje się różnią.


Informacje prezentowane dla roku 2019:
<Identyfikator deklaracji> - (tylko do odczytu) Kolejny numer w roku
<Rok, na który ustalona jest podstawa wymiaru składek> – (tylko do odczytu) Rok z deklaracji

Należy podać kwotę przychodu oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej za poprzedni rok, a następnie wybierz Oblicz.

<Roczny przychód>
<Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej>
<Kwota podstawy wymiaru składek> - wartość wyliczana na podstawie poprzednich dwóch pól (przycisk Oblicz), można też wprowadzić inną wartość
Poniżej wyświetlona jest liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej wyznaczona przez ZUS na podstawie prawidłowo przetworzonych dokumentów zgłoszeniowych: .
<Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej> – (tylko do odczytu) wyświetlana wartość z kartoteki płatnika,
<Data ustalenia liczby dni> – (tylko do odczytu) wyświetlana wartość z kartoteki płatnika.

 

 

dzialalnosc_gosp_na_mn_skale_2019

 


Informacje prezentowane dla stycznia 2020 roku:
<Identyfikator deklaracji> - (tylko do odczytu) Kolejny numer w roku przy czym dla stycznia 2020 roku jest to zakres 1-39
<Rok, na który ustalona jest podstawa wymiaru składek> – (tylko do odczytu) Rok z deklaracji
<Miesiąc, na który ustalona jest podstawa wymiaru składek> – lista wyboru (dotyczy tylko roku 2020 – okresu przejściowego)

Należy podać kwotę przychodu oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej za poprzedni rok, a następnie wybierz Oblicz.

<Roczny przychód>
<Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej>
<Kwota podstawy wymiaru składek> - wartość wyliczana na podstawie poprzednich dwóch pól (przycisk Oblicz), można też wprowadzić inną wartość
Poniżej wyświetlona jest liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej wyznaczona przez ZUS na podstawie prawidłowo przetworzonych dokumentów zgłoszeniowych: .
<Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej> – (tylko do odczytu) wyświetlana wartość z kartoteki płatnika,
<Data ustalenia liczby dni prowadzenia działalności gospodarczej> – (tylko do odczytu) wyświetlana wartość z kartoteki płatnika.

 

 

dzialalnosc_gosp_na_mn_skale_sty2020

 


Informacje prezentowane dla lutego-grudnia 2020 roku:
<Identyfikator deklaracji> - (tylko do odczytu) Kolejny numer w roku przy czym od lutego do grudnia 2020 roku jest to zakres 40-49
<Rok, na który ustalona jest podstawa wymiaru składek> – (tylko do odczytu) Rok z deklaracji
<Miesiąc, na który ustalona jest podstawa wymiaru składek> – lista wyboru (dotyczy tylko roku 2020 – okresu przejściowego)

Należy podać kwotę przychodu, dochodu z podziałem na różne formy opodatkowania oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej za poprzedni rok.

Kwota przychodu dla opodatkowania kartą podatkową
Kwota dochodu dla opodatkowania kartą podatkową - kwota rocznego dochodu wyliczona automatycznie poprzez przycisk Oblicz na podstawie kwoty przychodu
Kwota przychodu dla opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
Kwota dochodu dla opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - kwota rocznego dochodu wyliczona automatycznie poprzez przycisk Oblicz na podstawie kwoty przychod
Kwota przychodu dla opodatkowania na zasadach ogólnych
Kwota dochodu dla opodatkowania na zasadach ogólnych
<Roczny przychód> - łączny, roczny przychód wyliczony automatycznie dla wszystkich form opodatkowania
<Roczny dochód> - łączny, roczny dochód wyliczony automatycznie dla wszystkich form opodatkowania
<Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej>
<Kwota podstawy wymiaru składek> - wartość wyliczana na podstawie poprzednich dwóch pól (przycisk Oblicz), można też wprowadzić inną wartość
Poniżej wyświetlona jest liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej wyznaczona przez ZUS na podstawie prawidłowo przetworzonych dokumentów zgłoszeniowych: .
<Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej> – (tylko do odczytu) wyświetlana wartość z kartoteki płatnika,
<Data ustalenia liczby dni prowadzenia działalności gospodarczej> – (tylko do odczytu) wyświetlana wartość z kartoteki płatnika.

 

 

dzialalnosc_gosp_na_mn_skale_luty_gru_2020

 


Informacje prezentowane dla danych od 2021 roku:
<Identyfikator deklaracji> - (tylko do odczytu) Kolejny numer w roku
<Rok, na który ustalona jest podstawa wymiaru składek> – (tylko do odczytu) Rok z deklaracji

Należy podać kwotę przychodu, dochodu z podziałem na różne formy opodatkowania oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej za poprzedni rok.

Kwota przychodu dla opodatkowania kartą podatkową
Kwota dochodu dla opodatkowania kartą podatkową - kwota rocznego dochodu wyliczona automatycznie poprzez przycisk Oblicz na podstawie kwoty przychodu
Kwota przychodu dla opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
Kwota dochodu dla opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - kwota rocznego dochodu wyliczona automatycznie poprzez przycisk Oblicz na podstawie kwoty przychodu
Kwota przychodu dla opodatkowania na zasadach ogólnych
Kwota dochodu dla opodatkowania na zasadach ogólnych
<Roczny przychód> - łączny, roczny przychód wyliczony automatycznie dla wszystkich form opodatkowania
<Roczny dochód> - łączny, roczny dochód wyliczony automatycznie dla wszystkich form opodatkowania
<Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej>
<Kwota podstawy wymiaru składek> - wartość wyliczana automatycznie na podstawie poprzednich pól (przycisk Oblicz), można też wprowadzić inną wartość
Poniżej wyświetlona jest liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej wyznaczona przez ZUS na podstawie prawidłowo przetworzonych dokumentów zgłoszeniowych: .
<Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej> – (tylko do odczytu) wyświetlana wartość z kartoteki płatnika,
<Data ustalenia liczby dni prowadzenia działalności gospodarczej> – (tylko do odczytu) wyświetlana wartość z kartoteki płatnika.

 

 

dzialalnosc_gosp_na_mn_skale_2021

 

warning W przypadku, kiedy dla opodatkowania na zasadach ogólnych kwota dochodu jest większa niż kwota przychodu, zgłaszany jest komunikat: „Kwota dochodu nie może być większa od kwoty przychodu”.

 

warning W przypadku kiedy Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej jest mniejsza niż 60 lub większa niż 365(366) zgłaszany jest komunikat: „Liczba dni powinna być wartością z zakresu od 60 do 365 lub 366”.

 

warning W przypadku, kiedy wyliczony przychód (poprzez przycisk Oblicz) przekracza indywidualny limit przychodu zwracany jest komunikat:

kalkulator MDG - komunikat o przekroczeniu indywidualnego limitu

 

Do kompletu rozliczeniowego zostanie dołączony dokument ZUS RCA cz.II dla ubezpieczonego lub ZUS DRA cz.II dla płatnika rozliczającego się sam za siebie. Dokument ten nie stanowi części kompletu rozliczeniowego, ale jest wysyłany razem z kompletem.